Deň Energie a Ekológie

Dňa 6. júna 2018 sme na Námestí A. Hlinku v Žiline predstavili náš projekt AIR TRITIA študentom a širokej verejnosti počas akcie Deň energetiky a ekológie na Slovensku. Stretli sme sa s našimi kolegami z mesta Žilina a ďalším projektom INTERREG SOLEZ.

Obr.1

Študenti a široká verejnosť boli informovaní o ekológii hravou formou – ako triediť správne odpad, ako znížiť výdavky na energie a ako správne vykurovať.

Obr.2
obr 4