Deň zdravého ovzdušia v Žiline

Členovia tímu AIR TRITIA predstavili projekt, vďaka ktorému sa už vyše roka monitoruje kvalita ovzdušia nielen v Žiline, ale i vo vybraných mestách v Poľsku a v Českej republike. Celé podujatie sa nieslo v duchu hesla „Čo ja môžem urobiť pre zdravšie ovzdušie“.

11-3

Slnečné počasie prilákalo na námestie A. Hlinku dospelých aj deti. Najväčší úspech mala edukatívna show "Smokeman zasahuje", v rámci ktorej Jiří Horák (z VŠB-TUO z Ostravy) alias Smokeman  ukázal študentom, deťom, ale aj dospelým, ako správne vykurovať hravou a experimentálnou formou. Deti sa mohli priamo zapojiť do jeho vedeckých pokusov. Účastníci si mohli u "Smokemana" odmerať objem pľúc, vidieť na vlastné oči, čo spôsobuje spaľovanie odpadu, predovšetkým plastov, názornú ukážku procesu fotosyntézy v akváriu a mnoho iných pokusov.

9-2

Ďalším lákadlo boli megabubliny, ktoré zožali úspech predovšetkým u tých najmenších účastníkov. 

14-3

Na Dni zdravého ovzdušia sa podieľal aj kolega z VŠB-TUO z Ostravy, ktorý prispel vytvorenými modelmi znečistenia ovzdušia a kolegovia z mesta Žilina a z projektov SOLEZ a CityWalk.

16-4

Účastníci sa zabavili, naučili sa niečo nové a niektorí z nich vyhrali zaujímavé ceny v tombole.

4-10