Den zdravého ovzduší v Žilině

Členové týmu AIR TRITIA představili projekt, díky kterému se úž vice než rok monitoruje kvalita ovzduší nejen v Žilině, ale I v dalších vybraných městech v České republice a Polsku. Celé pojetí akce se neslo v duchu otázky “Co můžu já udělat pro zdravější ovzduší?”

11-3

Slunečné počasí přilákalo na náměstí A. Hlinky dospělé i děti. Největší úspěch sklidila vzdělávací show “Smokeman zasahuje” v rámci které Jiří Horák (VŠB-TUO) alias Smokeman ukázal dětem, studentům i dosppělým v hravé formě jak správně topit. Návštěvníci se mohli aktivně zapojit do prováděných experimentů. Mohli si také změřit obsah svých plic, mohli na vlastní oči vidět, co je důsledkem spalování odpadu (zejména plastů), názornou ukázku fotosyntézy v akváriu a mnoho dalších zajímavých pokusů. 

9-2

Dalším lákadlem byly megabubliny, které zaznamenaly úspěch především u nejmenších návštěvníků.

14-3

Na Dni zdravého ovzduší se podíleli také kolegové z VŠB-TUO, kteří přispěli odbornějšími informacemi podobě modelu znečištění ovzduší. Kolegové z projektů SOLEZ a CityWalk  se na tomto dni podíleli také.

16-4

Účastníci si užili zábavu, naučili se něco nového a někteří z nich vyhráli zajímavé ceny v tombole.

4-10