Deň zdravého ovzdušia v Opole

Partneri z Centrálneho banského inštitútu a mesta Opole propagovali aktivity na zlepšenie kvality ovzdušia. Akcia bola zameraná na prezentáciu tém súvisiacich s kvalitou ovzdušia obyvateľom mesta Opole. HAID bol súčasťou Európskeho dňa bez áut a Európskeho týždňa udržateľnej dopravy.

obr1


Náučný stánok pripravený partnermi projektu AIR TRITIA, umožnil každému obyvateľovi Opole - deťom a dospelým - aby sa oboznámili so sofistikovaným zariadením merajúcim distribúciu častíc podľa veľkosti látok znečisťujúcich ovzdušie. Vedci z Centrálneho banského inštitútu názorne predviedli, ako zariadenie funguje, prezentovali výsledky meraní distribúcie koncentrácií aerosólu v blízkosti ciest s nákladnou dopravou.

obr2


Ukážky zmien v znečistení ovzdušia spôsobené fajčením boli medzi návštevníkmi veľmi populárne. 

obr 3
obr 3


Najmä pre deti bol pripravený vzdelávací kvíz s cenami.

obr1