Den zdravého ovzduší ve městě Opole

V rámci akce byly propagovány aktivity sloužící ke zlepšování kvality ovzduší. Akce byla zaměřena na prezentaci témat souvisejících s kvalitou ovzduší obyvatelům města Opole. Den zdravého ovzduší byl součástí Evropského dne bez aut a Evropského týdne udržitelné dopravy.

obr1


Naučný stánek připravený partnery projektu AIR TRITIA předvedl všem účastníkům z řad dětí i dospělých zařízení na měření částic znečisťujících látek a jejich velikosti. Vědci z Centrálního hornického institutu názorně předvedli, jak zařízení funguje a zároveň jim ukázali a naučnou formou popsali výsledky takovýchto měření.

obr2


Ukázky změn v znečištění ovzduší způsobených kouřením byly mezi návštěvníky velmi populární.

obr 3
obr 3

Pro male děti byl připraven vzdělávací kvíz, za jehož vyplnění obdržely drobnou odměnu.

obr1