Dzień Zdrowego Powietrza w Opolu

W ramach wydarzenia prezentowane były działania służace polepszeniu jakości powietrza. Akcja ta poświęcona była prezentacji tematów związanych z jakością powietrza mieszkańcom Opola. Dzień Zdrowego Powietrza był częścią Europejskiego Dnia Bez Samochodu i Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

obr1

Na stoisku edukacyjnym, przygotowanym przez partnerów projektu AIRTRITIA, zaprezentowano wszystkim uczestnikom, zarówno dorosłym, jak i dzieciom, urządzenie do pomiaru stałych cząstek zanieczyszczeń i ich wielkości. Naukowcy z Głównego Instytutu Górnictwa pokazali, jak urządzenie działa i jednocześnie w jasny sposób omówili wyniki takich pomiarów.

obr2

Przykłady zmian w zanieczyszczeniu powietrza spowodowanych paleniem w piecach były bardzo popularne wśród odwiedzających.

obr 3
obr 3

Dla małych dzieci przygotowano naukowy quiz, a za jego wypełnienie można było otrzymać małą nagrodę.

obr1