Stretnutie projektového tímu na zámku Tešín v Poľsku 

Dňa 24. mája 2018 všetci projektoví partneri na spoločnom stretnutí predstavili dosiahnuté výsledky meraní znečistenia ovzdušia a modelovania, vymenili si poznatky a skúsenosti a naplánovali práce do ďalšej periódy :)

Obr.1