Stretnutie projektového tímu na zámku Tešín v Poľsku 

Dne 24. května 2018 všichni projektoví partneři na společném jednání představili dosažené výsledky z měření znečištění ovzduší a modelování, vyměnili si poznatky a zkušenosti a naplánovali aktivity do další projektové periody.

Obr.1