Spotkanie zespołu projektu w Zamku Cieszyn (Polska)

24 maja 2018 r. wszyscy partnerzy przedstawili rezultaty pomiarów zamieczyszczenia powietrza i modelowania, wymienili się pomysłami i doświadczeniami oraz zaplanowali działania na kolejny okres.

Obr.1