Stretnutie projektového tímu

Dňa 5. apríla 2018 sa stretli všetci projektoví partneri na spoločnom stretnutí v Ostrave. Partneri odprezentovali dosiahnuté výsledky meraní a modelovania, vymenili si poznatky a skúsenosti a naplánovali práce do ďalšej periódy :)

obr1