Spotkanie zespolu projektowego

5 kwietnia 2018 r. w Ostrawie miało miejsce wspólne spotkanie partnerów projektu. Przedstawiono osiągnięte wyniki pomiarów zanieczyszczenia powietrza i modelowania, uczestnicy wymienili się również wiedzą i doświadczeniami oraz zaplanowali działania na kolejne okresy projektu.

obr1