Mapování, zachování
a obnova zelené infrastruktury
v krajině Kyjovska

4. prosince 2018, Kyjovský pivovar, Kyjov 

Pracovníci VÚKOZ nejprve představili projekt MaGICLandscapes a poté se rozběhla diskuze, zaměřená především na dvě témata – hodnocení zelené infrastruktury a oslovení/zapojení místních stakeholderů.
Diskutovaly se prvky zelené infrastruktury, jaké ekosystémové služby poskytují, jakým způsobem je zachovat, co je nejvíce ohrožuje. Dále se probíralo, jakým způsobem a které další stakeholdery oslovit a angažovat ve zlepšování stavu zelené infrastruktury na Kyjovsku. Zde je několik postřehů:

 • Možnost – výsadba zeleně podél cyklostezek (příp. i dalších komunikací
 • Ukázat obcím cestu, jak se dostat k penězům na realizac
 • Problémy se suchem – vysoká úmrtnost výsadeb, někteří starostové se z tohoto důvodu realizací obávají (hrozí finanční ztráty prostřednictvím nutnosti údržby prvků, dosadeb, atd.)
 • Kyjovští oldskauti by mohli mít zájem o akce podobného ražení, příště jim lze dát předem vědět
 • Spousta cest (polních) zakreslených v katastru je rozoraných – možností je vymáhat jejich údržbu a například zatravněn
 • Zelený prstenec kolem Kyjova – ing. Kubík se snažil prosadit, zatím neúspěšně
 • Chystá se vyhláška na omezení maximální velikosti souvislé plochy oseté jednou plodinou (35 ha
 • Doporučení na poslední číslo časopisu Bílé Karpaty věnované půdě
 • Možnost ovlivňovat krajinu přes zájmové skupiny – myslivci, včelaři, církev apod.
 • Rozdílné názory na zarůstání záhumenků/drobné držby – lepší než souvislé pole/zástavba, ale úbytek habitatu pro organismy volné krajiny, esteticky nepříliš pěkné
 • V Katolickém týdeníku byl letos článek o tom, jak církev vzorně hospodaří v lesích – to by byl také prostor pro prezentac
 • Možností jsou i články do obecních novin/listů (pro každou obec by se změnila pouze konkrétní informace týkající se např. výpočtu eroze, ročního odnosu půdy apod., základ článečku by byl vždy stejný)
 • Dobré by bylo využít prezentaci ve formě videa (např. i v reakci na spot natočený o Moravském Toskánsku)
 • Prezentace ve školách? Děti prý velmi dobře reagují, jedna z účastnic by mohla zprostředkovat, případně se spolupodílet.

Workshop Kyjov

Zpět do PŘEHLED WORKSHOPŮ nebo HLAVNÍ STRÁNKA