Podstawy prawne zarządzania Zieloną Infrastrukturą 

12 grudnia 2018 r., Szklarska Poręba

W dniu 12.12.2018r. poprowadził mecenas Krzysztof Gruszecki - autor komentarzy do ustaw o ochronie przyrody i prawa ochrony środowiska. Na poprzednich warsztatach projektowych uczestnicy podkreślali, że sukces we wdrażaniu koncepcji Zielonej Infrastruktury w dużej mierze zależy od wprowadzenia odpowiednich zapisów prawnych, które nakładałyby obowiązek strategicznego zaplanowania sieci terenów zielonych i pokreślenia ich funkcji w dokumentach planistycznych gmin, wprowadzenia do polityki rolnej, wzmocnienie prawnej ochrony krajobrazu i korytarzy ekologicznych. Jednostki zarządzające najcenniejszymi przyrodniczo i krajobrazowo obszarami naszego regionu - czyli KPN, RDOŚ czy DZPK opiniują i uzgadniają inwestycje w oparciu o istniejące zapisy. Warsztat był okazją do wspólnej dyskusji na temat właściwego stosowania procedur, interpretacji aktów prawa i ich właściwego wykorzystania w argumentacji na rzecz skutecznej ochrony przyrody. 

Presentation Szklarska Poreba

W tył do PRZEGLĄD WARSZTATOWY albo STRONA GŁÓWNA