Zielonej infrastruktury w Karkonoszach i w Kotlinie Jeleniogórskiej

MaGICLandscapes Regional Final Event

W związku z minimalizowaniem zagrożeń COVID-19 jesteśmy zmuszeni przenieść planowaną konferencję „MaGICLandscapes” do Internetu. Przypominamy, że konferencja jest związana z zakończeniem projektu, w którym przez 3 lata współpracowaliśmy z karkonoskimi gminami, RDOŚ, DZPK i stowarzyszeniami nad identyfikacją, funkcjami i potrzebami w zakresie zielonej infrastruktury w  Karkonoszach i w Kotlinie Jeleniogórskiej. Zwieńczeniem tej pracy są opracowania, podręczniki, mapy a  przede wszystkim Zielona Strategia wraz z planami działań, wypracowane m.in. przy udziale pracowników Państwa instytucji.  

Zapraszamy 20 października 2020 r. (wtorek), o godz. 12:00 na konferencję ONLINE, dostępną przez przeglądarkę internetową. Szczegóły połączenia i link do wydarzenia zostaną Państwu przekazane na indywidualne adresy email. Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do dnia 19 października 2020r. pod adresem dorota.wojnarowicz@kpnmab.pl lub bezpośrednio przez formularz rejestracyjny 
https://dorotakpn.clickmeeting.com/konferencja-magiclandscapes-20-10-2020r/register 

Jednocześnie bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę i czynny udział w warsztatach, które umożliwiły zawiązanie forum do dyskusji nad zielenią, łącznością ekologiczną i planowaniem przestrzennym w naszym regionie. 

PROGRAM

Back to REGIONAL EVENTS OVERVIEW or MAIN PAGE