Zelená infrastruktura a magická krajina Krkonoš

MaGICLandscapes Regional Final Event, 15.09.2020

Správa KRNAP, Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí


PREZENTACE 1: ZELENÁ INFRASTRUKTURA A MAGICKÁ KRAJINA KRKONOŠ (představení hlavních výsledků projektu)

PREZENTACE 2: Revize územních systémů ekologické stability na území KRNAP a jeho OP

Back to EVENT OVERVIEW or MAIN PAGE