Rysovi v CHKO Brdy je zhruba 18 měsíců. Přišel ze Šumavy

Rys, kterého v Brdech zaznamenala fotopast, přišel do této chráněné krajinné oblasti ze Šumavy. Potvrdilo to porovnání snímků z fotopastí. Každé zvíře má totiž jedinečnou kresbu, která při podrobném zkoumání umožňuje jeho přesnou identifikaci.

„Díky moderním metodám výzkumu víme, že rys, kterého zachytila fotopast v Brdech, se v roce 2017 narodil rysici zvané „Majka“ ve střední části národního parku Šumava. Tady byl naposledy zaznamenán ještě jako kotě závislé na matce v lednu 2018. Odtud se vydal do Brd, což je vzdušnou čarou nejméně sedmdesát kilometrů,“ vysvětluje Luděk Bufka, zoolog národního parku Šumava, který se výzkumu rysů dlouhodobě věnuje.

Nejkratší cesta mladého rysa od matky až do Brd

Nejkratší cesta mladého rysa od matky až do Brd

„Brdy jsou takovým ostrovem horské přírody uprostřed Čech a rysové tu mají pro svůj život vhodné podmínky – dostatek potravy, prostoru, míst pro úkryt i relativní klid. Objevují se tu sporadicky už od devadesátých let, ale nepodařilo se zaznamenat, že by tu žili trvale. Doufáme, že nový návštěvník se zde usadí a zdejší fauna bude obohacena o přirozený a důležitý článek potravního řetězce. Přítomnost šelem totiž přispívá k rovnováze v přírodě a ke zdraví krajiny,“ konstatuje Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí Správy CHKO Brdy.

Srovnání fotek mladého rysa ze Šumavy a nového rysa z Brd

V levo fotografie mladého rysa na Šumavě, v pravo čerstvě zachycený jako dospělý v Brdech

Rys ostrovid patří mezi skrytě žijící druhy, jejichž populační hustoty jsou nízké (na Šumavě cca 1 dospělý jedinec na 100 km2). Zároveň mají jednotliví dospělí rysi veliké domovské okrsky čítající stovky čtverečních kilometrů. Mladí jedinci někdy projdou mnoho desítek kilometrů při hledání vlastních teritorií a je evidentní, že si „dokáží poradit“ i s fragmentovanou a lidmi obydlenou krajinou. Ta, společně se stále hustší a rychlejší dopravou a pytláctvím, patří k nejzásadnějším překážkám v osidlování nových domovů. Pro trvalou přítomnost rysů v Brdech bude vždy nezbytné funkční propojení s dalšími oblastmi výskytu, tedy především se Šumavou a Pošumavím.

„Našemu rysovi či rysici přejeme, ať se zde potká s partnerem a vyhnou se všemu hrozícímu nebezpečí,“ dodává Bohumil Fišer.

Podrobný výzkum a monitoring rysů je podpořen z mezinárodního projektu 3Lynx, který se zaměřuje na jejich česko-bavorsko-rakouskou populaci. AOPK ČR se v CHKO Brdy věnuje monitoringu výskytu rysa a to ve spolupráci s partnery projektu 3Lynx, tedy Ministerstvem životního prostředí, NP Šumava a Alka Wildlife o.p.s. Na monitoringu spolupracují také jednotlivci - Martin Tomáš, Václav Fořt a Josef Cink. Právě jejich fotopasti letos rysa zachytily. 

Rys v Brdech v Událostech v regionu ke zhlédnutí zde

Více o projektu najdete zde:

http://www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana/3lynx/ 

Kontakt:

Bohumil Fišer, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Střední Čechy, mobil: 724 204 129, e-mail: bohumil.fiser@nature.cz

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, e-mail karolina.sulova@nature.cz, tel: 724102406

Luděk Bufka, Správa NP Šumava, e-mail: ludek.bufka@npsumava.cz, tel: 731530246

Elisa Belotti, Správa NP Šumava, e-mail: elisa.belotti@npsumava.cz, tel: 731530277

Jan Dvořák, Správa NP Šumava, e-mail: jan.dvorak@npsumava.cz, tel: 731530509