Atlas powietrza regionu Tritia

Mapy w atlasie powietrza TRITIA obejmują obszar na pograniczu trzech krajów - Czech, Polski i Słowacji. Jest domem dla ponad 7,5 miliona ludzi i obejmuje cztery regiony - opolski, śląski, morawsko-śląski i żyliński. Oprócz dużej koncentracji ludności, przemysłu i transportu region ten charakteryzuje się również jednym poważnym problemem, mianowicie bardzo zanieczyszczonym powietrzem. Wpływa to na rozwój i stopniową transformację całego regionu. Ten atlas pozwoli lepiej wyobrazić sobie rozmieszczenie, a zwłaszcza przyczyny zanieczyszczenia powietrza, związek między źródłami a zanieczyszczeniem. W tej książce podsumowano szereg informacji, które pojawiły się w trakcie trzyletniego projektu, który miał opisać przyczyny dzisiejszej jakości powietrza w regionie i podpowiedzieć, jak ją poprawić.

ISBN: 978-80-248-4477-0; 131 s. 

Spis treści

  1. Przedmowa
  2. Zanieczyszczenie powietrza
  3. Obszar, który mapujemy
  4. Źródła zanieczyszczeń powietrza
  5. Zanieczyszczenie powietrza - od mrocznej przeszłości do jasnej przyszłości
  6. Podsumowanie
  7. Słownik terminologiczny
  8. Referencje

1