POMIARY IZOTOPÓW I GRANULOMETRIA CZĄSTEK

Szczegółowe pomiary dystrybucji cząstek wg wielkości przeprowadzane są w dwóch miejscach: Racibórz (Polska) i Górna Sucha (Czechy). Znajomość dystrybucji wielkości cząstek w powietrzu jest bardzo ważna, ponieważ osadzanie się aerozoli w drogach oddechowych zależy od ich wielkości. Badanie takiej dystrybucji ma zatem ogromne znaczenie dla właściwej oceny ryzyka, stwarzanego przez niebezpieczne zanieczyszczenia występujące w środowisku, w wyniku działalności człowieka - przemysłu, emisji z transportu, emisji z ogrzewania domowego i zjawisk przyrodniczych. Pomiary
są wykonywane przy użyciu spektrometrów SMPS i APS, umożliwiając pomiar
od 5 nanometrów do kilku mikronów. Celem tych pomiarów jest wsparcie modelu transgranicznego transferu zanieczyszczeń i sprawdzenie pochodzenia zanieczyszczeń.

Przygotowanie pomiarów

1
2

Jedna ze stacji pomiarowych była umieszczona w zamkniętej kopalni węgla, na dachu szybu Franciszek. Sprzęt do pomiarów wielkości dystrybucji i koncentracji izotopów zanieczyszczenia pyłów wychwyconych na filtrze, był umieszczony na dachu szybu na wysokości 86 m. 

3