Setkání projektové týmu projektu AIR TRITIA v Ostravě

Dne 19. února 2020 se uskutečnilo desáté setkání projektové týmu projektu AIR TRITIA v prostorách Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Projektoví partneři řešili úkoly související s ukončením realizace projektu a dokončení jeho výstupů – nástrojů (Systém řízení kvality ovzduší AQMS a predikční varovný systém PWS), společné strategie pro řízení kvality ovzduší v regionu TRITIA a dílčích strategií řízení kvality ovzduší pro jednotlivá partnerská města a jejich okolí (Žilina, Ostrava, Opava, Opole a Rybnik). Řešeny byly také komunikační aktivity, zejména příprava monografie a atlasu. Výstupy projektu budou prezentovány na závěrečné projektové konferenci, která proběhne 21. května 2020 v Ostravě. Po finalizaci příprav budou informace o programu konference a jejích účastnicích zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích projektu a jednotlivých projektových partnerů. 

2
3