Seminář AQMS a PWS

Účelem semináře bylo seznámit účastníky s programovými nástroji a možnostmi, které nabízí.

Program byl následující:

  • Představení systému AQMS  (Ing. Irena Pavlíková, VŠB TU Ostrava)
  • Představení systému PWS - (Dr. Leszek Ośrodka - IMGW-PIB Warszawa, v českém jazyce přednášela Ing. Irena Pavlíková)

o Technické řešení

o Uživatelské rozhraní

o Zobrazované informace

o Práce se systémem

o Možnosti rozšíření

  • Shrnutí a diskuse

Seminář byl určen pro partnerská města a kraje a byl o něj velký zájem. Přihlásilo se až 88 zájemců z města Žilina, Ostrava, Opava, Rybnik, dále z Žilinského, Prešovského, Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství, ale také z Ministerstva životního prostředí Slovenské republiky, Slovenské agentury životního prostředí, ESUS TRITIA a Departamentu Infrastruktury i Środowiska Gornoslasko-Zaglebiowskiej.

Reálně se nakonec k účasti přihlásilo 60 zájemců.