Seminarium AQMS i PWS

Celem seminarium było zapoznanie uczestników z narzędziami i możliwościami powstałymi w ramach projektu.

Program przedstawiał się następująco:

 • Przedstawienie systemu AQMS  (ing. Irena Pavlíková, Wyższa Szkoła Górnicza – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie)
 • Przedstawienie systemu PWS - (dr Leszek Ośrodka - IMGW-PIB Warszawa, w języku czeskim prezentowała pani ing. Irena Pavlíková)
  • Rozwiązania techniczne
  • Interfejs użytkownika
  • Wyświetlane informacje
  • Praca z systemem
  • Opcje rozszerzeń
 • Podsumowanie i dyskusja

Seminarium było przeznaczone dla miast i regionów partnerskich i cieszyło się dużym zainteresowaniem. Zgłosiło się aż 88 osób z miast tj. Żylina, Ostrawa, Opawa, Rybnik, z Regionu Żylińskiego, Preszowskiego, Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego, jak również Ministerstwa Środowiska Republiki Słowackiej, Słowackiej Agencji Środowiska, EUWT TRITIA oraz z Departamentu Infrastruktury i Środowiska Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Ostatecznie w spotkaniu udział wzięło 60 uczestników.