Seminár AQMS a PWS 

Účelom seminára bolo oboznámiť účastníkov s programovými nástrojmi a možnosťami, ktoré ponúka.

Program bol nasledovný:

  • Predstavenie systému AQMS  (Ing. Irena Pavlíková, VŠB TU Ostrava)
  • Predstavenie systému PWS - (Dr. Leszek Ośrodka - IMGW-PIB Warszawa, v českom jazyku prednášala Ing. Pavlíková)

o Technické riešenie

o Užívateľské rozhranie

o Zobrazované informácie

o Práca so systémom

o Možnosti rozšírenia

  • Zhrnutie a diskusia

Seminár bol určený pre partnerské mestá a kraje a bol oň značný záujem. Prihlásilo sa až 88 záujemcov z miest Žilina, Ostrava, Opava, Rybnik, zo Žilinského, Prešovského, Moravsko- sliezskeho kraja, Sliezskeho a Opolského vojvodstva, ale aj MŽP SR, Slovenskej agentúry životného prostredia,  EZÚS TRITIA a Departamentu Infrastruktury i Środowiska Gornoslasko-Zaglebiowskiej.

Nakoniec sa reálne prihlásilo k účasti 60 záujemcov.