ANALIZY I BAZY DANCYH

Analizy i bazy danych są podstawą dla stworzenia „Jednolitej Przestrzennej Informacyjnej Bazy Danych“, która służy jako wkład dla opracowania wspólnej strategii zarządzania jakością powietrza dla regionu TRITIA, oraz dla strategii poszczególnych zaangażowanych miast.

Analizy i bazy danych obejmują:

  • Przegląd aktualnego stanu (badania, projekty, prawodawstwo)
  • Aktualny stan badań (socio-ekonomiczne, epidemiologiczne)
  • 8 przestrzennych baz danych, gromadzących informacje z trzech krajów
  • Przetwarzanie przestrzennych danych (GIS)
  • Matematyczne modele
  • Pomiar natężenia ruchu, pomiar izotopów, analiza mchu.

Dokumenty są dostępne w linkach poniżej:

RAPORT DOTYCZĄCY AKTUALNEGO STANU KRAJOWEGO PRAWODAWSTWA I POLITYK W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA
RAPORT DOTYCZĄCY PRZESZŁYCH I AKTUALNYCH ODPOWIEDNICH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UE
RAPORT Z PRZEGLĄDU ISTNIEJĄCYCH BADAŃ NA TEMAT PRZYCZYN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA
BADANIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNE OBSZARU ZAINTERESOWANIA
BADANIA EPIDEMIOLOGICZNE OBSZARU ZAINTERESOWANIA