Atlas ovzduší regionu Tritia

Mapy v Atlasu ovzduší regionu TRITIA se týkají krajiny na pomezí tří států - Česka, Polska a Slovenska. Žije v něm přes 7,5 milionu lidí a zahrnuje 4 kraje - Opolský, Slezský, Moravskoslezský a Žilinský. Tento region se kromě velké koncentrace obyvatel, průmyslu a dopravy vyznačuje také jedním velkým problémem, a to velmi znečištěným ovzduším. To ovlivňuje rozvoj a postupnou transformaci celého regionu. Tento atlas umožní lépe si představit rozložení a hlavně příčiny znečištění ovzduší, vztah mezi zdroji a znečištěním. V této knize je shrnuta řada informací, které vznikly v průběhu řešení tříletého projektu, který měl popsat příčiny dnešního stavu ovzduší v regionu a navrhnout jak jej zlepšit.

ISBN:  978-80-248-4477-0; 131 s. 

OBSAH

  1. Předmluva
  2. Znečišťování ovzduší
  3. Oblast, kterou mapujeme
  4. Zdroje znečišťování ovzduší
  5. Znečišťování ovzduší - od temné minulosti do světlé budoucnosti
  6. Závěr
  7. Slovníček pojmů
  8. Reference

1