Atlas ovzdušia regiónu Tritia

Mapy v Atlase ovzdušia regiónu TRITA sa týkajú krajiny na pomedzí troch štátov - Česka, Poľska a Slovenska. Žije v ňom viac ako 7,5 milióna ľudí a zahŕňa 4 kraje - Opolský, Sliezský, Moravskosliezsky a Žilinský. Tento región sa okrem veľkej koncentrácie obyvateľstva, priemyslu a dopravy vyznačuje tiež veľkým problémom, a to veľmi znečisteným ovzduším. To ovplyvňuje rozvoj a postupnú transformáciu celého regiónu. Tento atlas umožní lepšie si predstaviť rozloženie a hlavne príčiny znečisťovania ovzdušia, vzťah medzi zdrojmi a znečistením. V tejto knihe je zhrnutý rad informácií, ktoré vznikli v priebehu riešenia trojročného projektu, ktorý mal opísať príčiny dnešného stavu ovzdušia v regióne a navrhnúť ako ho zlepšiť.

ISBN: 978-80-248-4477-0; 131 s. 

OBSAH

1. Predslov
2. Znečisťovanie ovzdušia
3. Oblasť, ktorú mapujeme
4. Zdroje znečisťovania ovzdušia
5. Znečisťovanie ovzdušia - od temnej minulosti do svetlej budúcnosti
6. Záver
7. Slovník
8. Referencie

1