Konferencja ŚRODOWISKO MIAST
 

Dotychczasowe wyniki projektu AIR TRITIA zostały przedstawione na konferencji Środowisko miast „Zielone miasto, zdrowe miasto = zrównoważone miasto“ w dniu 02.10.2018 w Nowej Synagodze (Centrum Sztuki Współczesnej i Kultury) w Żylinie.

Konferencja o miejskim środowisku była zorganizowana przez Słowacką Agencję Środowiska we współpracy z Ministerstwem Środowiska Republiki Słowackiej. Celem wydarzenia było wsparcie wysiłków miast zmierzających do poprawy jakości środowiska i przejścia do zielonej gospodarki przy jednoczesnym poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

asfg