Konferencia ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MIEST  

Doposiaľ dosiahnuté výsledky projektu AIR TRITIA boli prezentované na konferencii Životné prostredie miest „Zelené mesto, zdravé mesto = udržateľné mesto“ dňa 2.10.2018 v Novej synagóge (Centre pre súčasné umenie a kultúru) v Žiline.

Konferencia o mestskom životnom prostredí bol organizovaná Slovenskou agentúrou životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Cieľom podujatia bolo podporiť úsilie miest zamerané na zlepšenie kvality životného prostredia a prechod na zelené hospodárstvo pri súčasnom rešpektovaní princípov udržateľného rozvoja. 

asfg