Medzinárodná konferencia „AIR TRITIA - Čisté ovzdušie v srdci Európy“

Vážené dámy a páni,

srdečne pozývame zástupcov miest, inštitúcií a organizácií zaoberajúcich sa témou ochrany ovzdušia na online konferenciu „AIR TRITIA - Čisté ovzdušie v srdci Európy“, ktorá je súhrnom medzinárodného projektu AIR TRITIA - Jednotný prístup k systému riadenia znečistenia ovzdušia pre funkčné mestské oblasti v regióne Tritia. Projekt sa realizuje v rámci programu Interreg Central Europe, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Termín konferencie: 24. novembra 2020

Čas: 9:30 - 14:00

Konferencia sa bude konať on-line, na systéme Webex.

Prihlasovanie na konferenciu:

Pre účasť na konferencii je potrené prihlásiť sa cez elektronický formulár: http://u7u.pl/n4jqm

Prihlášky na konferenciu je možné zasielať do 18. novembra 2020.

Odkaz na online konferenciu bude zaslaný na vašu e-mailovú adresu po vyplnení prihlášky, najmenej týždeň pred začiatkom konferencie.

Počas akcie bude zabezpečený poľsko-český preklad.

1