Den zdravého ovzduší v Žilinské univerzitě v Žilině

Projektový partner Žilinská univerzita v Žilině zorganizovala v sobotu 28. září 2019 na půdě univerzity Den zdravého ovzduší, který se konal v rámci projektu AIR TRITIA (CE 1101: JEDNOTNÝ PŘÍSTUP K SYSTÉMU ŘÍZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ PRO FUNKČNÍ MĚSTSKÉ OBLASTI V REGIONU TRITIA), který je financovaný programem Interreg CENTRAL EUROPE. Den zdravého ovzduší byl součástí akce Univerzita dokořán. Program byl zaměřený na všechny věkové kategorie – studenty, děti i dospělé.

Heslem akce bylo: „Co mohu udělat pro zdravější ovzduší“. Vzdělávací akce poskytla studentům, dětem a dospělým informace o tom, jak mohou přispět ke zlepšení ovzduší ve svém okolí. 

001

U informačního stánku byly návštěvníkům poskytnuty informace o projektu AIR TRITIA, o jeho dosavadních výsledcích, stejně jako o zapojených regiónech a městech.

Paní docentka Ďurčanská o Systému řízení kvality ovzduší (AQMS). Video prezentace Země TRITIA zaujala především děti.

002

Účastníci se zapojovali se zájmem do vědomostního kvízu, který byl zaměřený na prevenci znečištění ovzduší a zeměpisné znalosti o projektovém regionu TRITIA. V daném kvízu byli nejúspěšnější studenti středních a vysokých škol. Odpovědí účastníků z řad starší generace na otázku, zda se zajímají o kvalitu vzduchu, který dýchají, bylo nejčastěji „ne“, ale i přesto se pustili se zápalem do vyplnění kvízu.

003
004
005

Návštěvníci si mohli prohlédnout také mobilní monitorovací stanici kvality ovzduší a získat informace o měření znečišťujících látek v ovzduší, stejně jako o současné situaci kvality ovzduší v Žilinské univerzitě v Žilině.

006

Zájem o informace týkající se projektu AIR TRITIA byl velký.