Dzień zdrowego powietrza na Uniwersytecie Żylińskim

Partner projektu Uniwersytet Żyliński w Żylinie zorganizował w sobotę 28 września 2019 r.  na terenie uniwersytetu Dzień Zdrowego Powietrza, który odbył się w ramach projektu AIR TRITIA (CE 1101: „Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich“), współfinansowanego z programu Interreg CENTRAL EUROPE. Dzień Zdrowego Powietrza był jednym z wydarzeń odbywających się w ramach dni otwartych uniwersytetu. Program wydarzenia skierowany był dla wszystkich grup wiekowych – studentów, dzieci i dorosłych.

Myślą przewodnią spotkania było „Jak mogę przyczynić się do zdrowszego powietrza“. Wydarzenie edukacyjne dostarczyło uczniom, dzieciom i dorosłym informacji na temat tego, co mogą zrobić, aby poprawić jakość powietrza w swoim otoczeniu.

001

Na stoisku informacyjnym goście zostali poinformowani o projekcie AIR TRITIA, jego dotychczasowych wynikach oraz o zaangażowanych regionach i miastach.

Prof. Daniela Ďurčanská przedstawiła system zarządzania jakością powietrza (AQMS). Animacja video „Kraina TRITIA“ wzbudziła zainteresowanie szczególnie wśród dzieci.

002

Uczestnicy z zaangażowaniem brali udział w quizie dotyczącym zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza oraz na temat geografii regionu projektu AIR TRITIA. Uczniowie szkół średnich oraz studenci odnieśli najlepsze wyniki w prawidłowym rozwiązywaniu quizu. Uczestnicy starszej generacji najczęściej odpowiadali „nie“ na pytanie, czy interesują się jakością powietrza, którym oddychają. Jednak z zainteresowaniem przystępowali do rozwiązywania quizu.

003
004
005

Uczestnicy mogli zobaczyć jak wygląda mobilna stacja pomiarowa jakości powietrza. Otrzymali również informacje o pomiarach cząstek zanieczyszczeń w powietrzu, jak i o obecnej sytuacji jakości powietrza na Uniwersytecie Żylińskim w Żylinie.

006

Zainteresowanie projektem AIR TRITIA było bardzo duże.