Deň zdravého ovzdušia na Žilinskej univerzite v Žiline

Projektový partner Žilinská univerzita v Žiline zorganizovala v sobotu 28. septembra 2019 na pôde univerzity Deň zdravého ovzdušia, ktorý sa konal v rámci projektu AIR TRITIA  (CE 1101: JEDNOTNÝ PRÍSTUP K SYSTÉMU RIADENIA ZNEČISTENIA OVZDUŠIA PRE FUNKČNÉ MESTSKÉ OBLASTI V REGIÓNE TRITIA), ktorý je financovaný programom Interreg CENTRAL EUROPE. Deň zdravého ovzdušia bol súčasťou akcie Univerzita dokorán. Program bol zameraný na všetky vekové kategórie – študentov, deti i dospelých.

Heslom akcie bolo „Čo môžem urobiť pre zdravšie ovzdušie“. Vzdelávacia akcia poskytla študentom, deťom aj dospelým informácie, čo môžu urobiť na zlepšenie ovzdušia vo svojom okolí. 

001

Návštevníkom boli pri informačnom stánku poskytnuté informácie o projekte AIR TRITIA, jeho doterajších výsledkoch ako i o zapojených regiónoch a mestách.

Pani docentka Ďurčanská informovala o Systéme riadenia kvality ovzdušia (AQMS). Video prezentácia Krajina TRITIA upútala najmä deti.

002

Účastníci sa so záujmom zapájali do vedomostného kvízu zameraného na prevenciu znečistenia ovzdušia a geografiu projektového regiónu TRITIA, v ktorom boli najúspešnejší študenti stredných a vysokých škôl. Odpoveď účastníkov staršej generácie na otázku, či sa zaujímajú o kvalitu ovzdušia, ktorý dýchajú bola najčastejšie nie, ale aj tak sa so záujmom pustili do vyplnenia kvízu.

003
004
005

Návštevníci si mohli pozrieť aj mobilnú monitorovaciu stanicu kvality ovzdušia a získať informácie o meraní znečisťujúcich látok v ovzduší ako i o súčasnej situácii kvality ovzdušia na Žilinskej univerzite v Žiline. 

006

Záujem o informácie o projekte AIR TRITIA bol veľký.