DEN ZDRAVÉHO OVZDUŠÍ pro studenty v Ostravě

V úterý, 7. května 2019, proběhl DEN ZDRAVÉHO OVZDUŠÍ v budově rektorátu VŠB – Technické univerzity Ostrava v rámci projektu AIR TRITIA / JEDNOTNÝ PŘÍSTUP K SYSTÉMU ŘÍZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ PRO FUNKČNÍ MĚSTSKÉ OBLASTI V OBLASTI TRITIA. Jednalo se o edukativní akci pro studenty VŠB – TUO zaměřenou na informace v oblasti zlepšování kvality ovzduší, kterou organizovalo ACCENDO ve spolupráci s VŠB – TUO.

Studenti byli u informačního stánku seznámeni s územím oblasti TRITIA, s regiony a městy, která jsou do projektu zapojena, a se způsoby, jak mohou sami přispět ke zlepšení kvality vzduchu, který dýchají. 

002

Studenti ve vědomostním kvízu ve většině případů prokázali dobrou znalost problematiky znečištění ovzduší, často však byli překvapeni, jak vysokou měrou se lokální topeniště v domácnostech podílejí na znečištění ovzduší. Mezi asi 150 účastníky akce bylo přibližně 15 zahraničních studentů, kteří úspěšně vyplnili kvíz v anglickém jazyce.

001

Všichni účastníci byli odměněni drobnými propagačními předměty a obdrželi informační letáky. Se zájmem studenti také sledovali tematickou video prezentaci „Země Tritia“, kterou hodnotili jako zábavnou a šokující zároveň. Zájem o informace týkající se projektu AIR TRITIA byl nad očekávání vysoký.

003