DEŇ ZDRAVÉHO OVZDUŠIA pre študentov v OSTRAVE

V utorok 7. mája 2019 sa v priestoroch VŠB – Technickej univerzity Ostrava uskutočnil DEŇ ZDRAVÉHO OVZDUŠIA v rámci projektu AIR TRITIA / JEDNOTNÝ PRÍSTUP K SYSTÉMU RIADENIA ZNEČISTENIA OVZDUŠIA PRE MESTSKÉ FUNKČNÉ OBLASTI REGIÓNU TRITIA. Edukatívna akcia pre študentov VŠB – Technickej univerzity Ostrava bola zameraná na informácie v oblasti zlepšovania kvality ovzdušia. Akciu organizovalo ACCEDO v spolupráci s  VŠB – TUO.

Študenti boli pri informačnom stánku oboznámení s územím TRITIA, regiónmi a mestami, ktoré sú zapojené do projektu a so spôsobmi, ako môžu sami prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia, ktorý dýchajú.

001


Študenti vo vedomostnom kvíze vo väčšine prípadov preukázali dobrú znalosť problematiky znečistenia ovzdušia. Častokrát však boli prekvapení, akou vysokou mierou sa lokálne vykurovanie v domácnostiach podieľa na znečistení ovzdušia. Medzi 150 účastníkmi bolo približne 15 zahraničných študentov, ktorí úspešne zvládli kvíz v anglickom jazyku. 

002

Všetci účastníci boli odmenení drobnými propagačnými predmetmi a projektovými letákmi. Študenti so záujmom sledovali tematickú video prezentáciu „Krajina TRITIA“, ktorú hodnotili ako zábavnú a šokujúcu zároveň. Záujem o informácie týkajúce sa projektu AIR TRITIA bol nad očakávania vysoký

003