Mezinárodní konference „Projekty v oblasti kvality ovzduší – zkušenosti a návrhy“

Během konference byly prezentovány inovační mezinárodní projekty týkající se výzkumu a řízení kvality ovzduší, zejména z oblasti Slezského vojvodství (Polsko), Moravskoslezského kraje (Česká republika) a Žilinského kraje (Slovensko). Mimo jiné byly prezentovány následující projekty: CLEAN BORDER, AWAIR, AIR SILEZIA, SOLEZ, AWAIR a LIFE - implementace plánu kvality ovzduší pro Malopolské vojvodství".

asd
awe

Účelem konference bylo představit společné akce realizované na území Evropy partnery z České republiky, Polska a Slovenska s cílem snížit znečištění ovzduší a motivovat místní obyvatele, aby se zapojili do těchto aktivit. Projekty byly během této schůzky představeny odborníky z VŠB – Technické univerzity Ostrava, Ústavu veřejného zdraví v Ostravě, Univerzity Karlovy v Praze, Asociace pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Odboru dopravy města Žiliny, Centrálního báňského institutu v Katovicích a kanceláře maršálka Malopolského vojvodství.

yxc
qwe
hjjk