Międzynarodowa konferencja “Air Quality Management Projects – Experiences and Ideas”

Podczas konferencji zostały zaprezentowane międzynarodowe innowacyjne projekty związane z badaniami
i zarządzaniem jakością powietrza, przede wszystkim z Województwa Śląskiego (Polska), Kraju Morawsko-Śląskiego (Czechy) i Kraju Żylińskiego (Słowacja). Przedstawiono między innymi następujące projekty: Clean Border, Air Silesia, SOLEZ, AWAIR i LIFE - „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

asd
awe

Celem konferencji była prezentacja wspólnych działań podejmowanych na terenie Europy przez partnerów z Czech, Polski i Słowacji, mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz zmotywowanie lokalnych mieszkańców do zaangażowania się w te działania. Projekty zostały zaprezentowane podczas spotkania przez ekspertów z Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie, Instytutu Zdrowia Publicznego w Ostrawie, Uniwersytetu Karola w Pradze, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kraju Morawsko-Śląskiego, Wydziału Transportu Miasta Żylina, Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

yxc
qwe
hjjk