Medzinárodná konferencia „Projekty manažmentu kvality ovzdušia - skúsenosti a návrhy”

Počas konferencie boli odprezentované medzinárodné inovačné projekty zamerané na výskum a manažment kvality ovzdušia, najmä zo Sliezskeho vojvodstva (Poľsko), Moravsko-sliezskeho regiónu (Česká republika) a žilinského regiónu (Slovenská republika). Medzi inými boli odprezentované: Clean Border, Air Silesia, SOLEZ, AWAIR, a LIFE –  „Implementácia plánu kvality ovzdušia v Malopoľskom regióne – Malopoľsko v zdravom prostredí“.

asd
awe

Cieľom konferencie bolo prezentovať spoločné opatrenia uskutočňované na území Európy partnermi z Českej republiky, Poľska a Slovenska, s cieľom znížiť znečistenie ovzdušia, ako aj motivovať miestnych ľudí, aby sa zapojili do týchto aktivít. Počas stretnutia boli prezentované projekty expertmi z VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ústavu verejného zdravotníctva v Ostrave, Karlovej univerzity v Prahe, Združenia pre rozvoj Moravsko-sliezskeho regiónu, Odboru dopravy mesta Žilina, Centrálneho banského inštitútu v Katoviciach a kancelárie maršálka Malopoľského vojvodstva.

yxc
qwe
hjjk