Zarządzanie jakością powietrza

Publikacja naukowa „Zarządzanie jakością powietrza“ jest wynikiem trzyletniej pracy międzynarodowego zespołu projektu AIR TRITIA. W jej opracowywaniu brali udział autorzy reprezentujący środowisko akademickie i instytuty naukowe z 3 krajów oraz 5 instytucji.

Instytucje:

  • Uniwersytet Żyliński w Żylinie
  • Wyższa Szkoła Górnicza – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie
  • ACCENDO -  Centrum Naukowo-Badawcze, Ostrawa
  • GIG – Główny Instytut Górnictwa, Katowice
  • IMGW – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa.

Celem projektu AIR TRITIA było dostarczenie kompleksowych rozwiązań dla poprawy lokalnego i regionalnego zarządzania jakością powietrza, przekraczającego granice poszczególnych państw, dostarczenie informacji w oparciu o konkretne ekspertyzy i specjalistyczne dane, oraz rozwój innowacyjnych narzędzi i polityk krajowych czterech regionów z trzech państw, w celu złagodzenia zagrożeń dla zdrowia ludności.

Słowację reprezentuje Samorządowy Kraj Żyliński, Czechy Kraj Morawsko-Śląski, natomiast Polskę Województwo Śląskie oraz Województwo Opolskie.

Realizacja projektu pozwoliła na zwiększenie możliwości administracji publicznej w zakresie podejmowania decyzji w zarządzaniu jakością powietrza. Umożliwia to poprawę jakości powietrza na zanieczyszczonych obszarach regionów, na które wpływają źródła zanieczyszczeń z krajów sąsiednich.

W monografii przedstawiono niektóre problemy i wyzwania związane z zarządzaniem jakością powietrza w środowisku, które starają się odpowiadać na zmiany zachodzące w społeczeństwie.

Odbiorca monografii uzyska kompleksowy przegląd i prezentację zarządzania jakością powietrza na poziomie teoretycznym i praktycznym. Monografia pełni rolę przewodnika, który ma pomóc grupom docelowym lepiej zrozumieć problem zanieczyszczenia powietrza, a także rolę przewodnika dla miast i gmin, pomagającego im podjąć odpowiednie działania.

Monografia posiada strukturę i jest podzielona na siedem rozdziałów poświęconych teorii, ale zawiera również praktyczne wyniki. W pierwszej części monografii opisano źródła zanieczyszczenia powietrza oraz meteorologiczne założenia dotyczące rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. W drugiej części przedstawiono modelowanie i monitorowanie jakości powietrza. Na koniec opisano narzędzia zarządzania jakością powietrza.

Treść monografii SK/EN

Treść monografii PL/EN