Przegląd właściwych przeszłych i aktualnych projektów finansowanych ze środków UE

Instytut Naukowo-Badawczy ACCENDO zakończył przegląd projektów dotyczących jakości powietrza, zawierających dużą ilość danych i informacji, które zostaną wykorzystane do wdrożenia w ramach projektu AIR TRITIA.

• AIR SILESIA (2010-2013) -stworzenie pierwszego wspólnego regionalnego systemu informacyjnego o jakości powietrza w czesko-polskim regionie morawsko-śląskim.

• AIR PROGRESS CZECHO-SLOVAKIA (2013-2014) - badanie mające na celu zbadanie przyczyn zaburzeń jakości powietrza na pograniczu Czech i Słowacji w obszarze regionów Morawsko-Śląskiego i Żylińskiego.

• TAB (take a breath) project – miał na celu opracowanie innowacyjnych podejść do zanieczyszczenia powietrza w celu promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska w miastach partnerskich/regionach (Czechy, Węgry, Włochy, Polska i Słowenia).

• i-AIR REGION (2018-2020) - celem projektu jest wymiana doświadczeń administracji publicznej, zwłaszcza na poziomie regionalnym, w celu opracowania regionalnych instrumentów legislacyjnych służących poprawie jakości powietrza (Czechy i Polska).

Przegląd właściwych przeszłych i aktualnych projektów finansowanych ze środków UEjest dostępny  tutaj.