Przegląd istniejących badań nad przyczynami zanieczyszczenia powietrza

Instytut Naukowo-Badawczy ACCENDO zakończył przegląd badań dotyczących zanieczyszczenia powietrza. Badania pokazują, że jakość powietrza w regionie TRITIA jest jedną z najgorszych w UE. Wraz z północną częścią Włoch jest to jeden z obszarów o wysokiej trwałości cząstek stałych (PM10 i PM2,5). Limity trującego benzo(a)pirenu są w największym stopniu przekraczane w regionie TRITIA w ramach całej UE.

Przegląd istniejących badań nad przyczynami zanieczyszczenia powietrza jest dostępny  tutaj.