PROJECT FAIR

Europe Direct ve spolupráci se Žilinskou univerzitou zorganizovali dne 17. 10. 2018 PROJECT FAIR – prezentaci úspěšných projektů podpořených ze zdrojů EU v Žilinském kraji.

asd

Byly odprezentovány výsledky projektu AIR TRITIA, který je podpořený v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE.

qwe