Setkání projektového týmu a hodnocení první poloviny realizace projektu AIR TRITIA

Setkání projektového týmu a hodnocení první poloviny realizace projektu AIR TRITIA za účasti zástupců Společného sekretariátu ve Vídni se uskutečnilo 26. února v prostorách Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB – TUO).

Zástupci společného sekretariátu se setkání zúčastnili prostřednictvím videokonference. Projektoví partneři prezentovali výsledky projektu za jednotlivé pracovní balíky, management, komunikaci a finanční stránku první poloviny realizace projektu.

Všechny aktivity v rámci pracovního balíku T1 – Analýza současného stavu (sběr dat, modelování a měření) byly úspěšně dokončeny. Celkem bylo úspěšně dokončeno 19 výstupů, které byly sjednoceny do prvního hlavního výsledku projektu – jednotné prostorové databáze.

V rámci pracovního balíku T2, projektoví partneři z VŠB – TUO prezentovali současný stav tvorby a testování nástroje AQMS (Systém řízení kvality ovzduší; Air Quality Management System). Testovací verze AQMS je dostupná pro všechny partnery projektu. Nástroj využívá data z vytvořené jednotné prostorové databáze a bude prezentovat data týkající se problematiky kvality ovzduší na různých úrovních relevantních cílových skupin.

...

Zástupci projektu představili také druhý nástroj vyvíjený v rámci projektu. PWS (Predikční pracovní systém; Prediction Warning Systém). V současnosti je predikční algoritmus testovaný na úrovni všech partnerských měst.

Na setkání projektoví partneři odpovídali zástupcům společného sekretariátu na otázky týkající se implementace projektu, rozpočtu projektu a postupů partnerů po ukončení implementace projektu AIR TRITIA. Zástupci společného sekretariátu vyjádřili spokojenost s aktuálním stavem projektu a popřál všem mnoho úspěchů v budoucích projektových aktivitách.

abn

Na závěr setkání projektoví partneři prodiskutovali možnost přípravy navazujícího projektu v oblasti ochrany ovzduší a jeho přípravy pro 4. výzvu programu Interreg CENTRAL EUROPE.