Spotkanie zespołu projektowego i ocena realizacji pierwszej połowy projektu AIR TRITIA

Spotkanie zespołu projektowego i ocena realizacji pierwszej połowy projektu AIR TRITIA z przedstawicielami Wspólnego Sekretariatu w Wiedniu, miało miejsce 26 lutego 2019 r. w Wyższej Przedstawiciele Wspólnego Sekretariatu w Wiedniu połączyli się z uczestnikami spotkania za pośrednictwem wideokonferencji Partnerzy projektu przedstawili wyniki projektu w ramach poszczególnych pakietów roboczych, zarządzania, komunikacji i strony finansowej, pierwszej połowy realizacji projektu.

Wszystkie działania w ramach pakietu roboczego T1 – Analiza współczesnego stanu (zbieranie danych, modelowanie i pomiary), zostały z sukcesem zrealizowane. Całkowicie zostało z sukcesem uwzględnionych 19 wyników będących częścią pierwszego głównego rezultatu projektu - Jednolita baza danych przestrzennych.

W ramach pakietu roboczego T2, partnerzy projektu z VŠB – TUO, przedstawiali obecny stan testowania i tworzenia narzędzia AQMS (System Zarządzania Jakością Powietrza; Air Quality Management System).Wersja testująca AQMS jest dostępna dla wszystkich partnerów projektu. Narzędzie wykorzystuje dane z Jednolitej Przestrzennej Bazy Danych i będzie przedstawiać dane dotyczące jakości powietrza na różnych poziomach właściwych grup docelowych

...

Przedstawiciele projektu zaprezentowali również drugie narzędzie opracowane w ramach projektu. PWS (predykcyjny system ostrzegania; Prediction Warning Systém). Algorytm predykcyjny jest obecnie testowany w miastach partnerskich.

Partnerzy projektu odpowiadali przedstawicielom Wspólnego Sekretariatu w Wiedniu na pytania dotyczące wdrażania i budżetu projektu i postępie partnerów po zakończeniu realizacji projektu AIR TRITIA. Przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu w Wiedniu wyraził zadowolenie z dotychczasowej realizacji projektu i życzył wszystkim powodzenia w kolejnych działaniach.

abn

Na zakończenie partnerzy projektu przedyskutowali możliwość kontynuowania współpracy w ramach kolejnego projektu Central Europe dotyczącego ochrony powietrza.