Setkání projektového týmu 10. 10. 2018 v Polsku

Dne 10. 10. 2018 se konalo další setkání projektové týmu AIR TRITIA, na kterém prezentovali projektoví partneři své dosažené výsledky. Na setkání byli partneři seznámeni s jejich úkoly, které musí zrealizovat do konce 3. projektové periody. Následně proběhla diskuze, která byla zaměřena na možné problémy při dokončování aktivit první poloviny implementace projektu. Projektovým partnerům bylo také promítnuto vzdělávací video zaměřené na ochranu ovzduší v oblasti TRITIA, určené pro žáky základních a středních škol.

Vzdělávací video : https://www.youtube.com/watch?v=9EFqpsHgJfw