Spotkanie zespołu projektowego 10.10.2018 w Polsce

W dniu 10.10.2018 miało miejsce kolejne spotkanie zespołu projektowego AIR TRITIA, podczas którego partnerzy projektowi prezentowali swoje dotychczasowe wyniki. W trakcie spotkania partnerzy zostali poinformowani o zadaniach, które muszą zrealizować do końca 3-go okresu. Następnie odbyła się dyskusja, która dotyczyła możliwych problemów z zamknięciem działań w pierwszej połowie realizacji projektu. Partnerom projektu zaprezentowano film edukacyjny dotyczący ochrony środowiska w obszarze TRITIA, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i średnich.

Film edukacyjny - https://www.youtube.com/watch?v=98ggAM1KvaM&t=8s