Stretnutie projektového tímu 10.10.2018 v Poľsku

Dňa 10.10.2018 sa konalo ďalšie stretnutie projektového tímu AIR TRITIA, na ktorom prezentovali projektoví partneri svoje dosiahnuté výsledky. Na stretnutí boli partneri projektu oboznámení aj o ich úlohách, ktoré musia zrealizovať do konca 3. periódy. Následne prebehla diskusia, ktorá bola zameraná na možné problémy pri ukončovaní aktivít prvej polovice realizácie projektu. Projektovým partnerom bolo premietnuté edukačné video zamerané na ochranu ovzdušia v oblasti TRITIA, určené pre žiakov základných a stredných škôl.  

Edukačné video - klikni sem