Socioekonomická štúdia

Vedecko-výskumný ústav ACCENDO vypracoval socioekonomickú štúdiu regiónu TRITIA, ktorej súčasťou sú analýzy veľkostnej štruktúry miest a obcí, súčasného rozloženia ekonomických aktivít a predikcia ich vývoja, popis ekonomických a sociálnych aspektov spojených s obyvateľstvom (bývanie, nezamestnanosť a pod.). 

Socioekonomická štúdia je k dispozícii  tu.

Epidemiologická štúdia

Vedecko-výskumný ústav ACCENDO dokončil epidemiologickú štúdiu regiónu TRITIA zameranú na  zdravotný stav obyvateľstva regiónu TRITIA z hľadiska ochorení, ktorých výskyt môže byť ovplyvnený kvalitou ovzdušia. Štúdia sa zameriava na zhubné nádorové ochorenia, konkrétne na zhubné nádory priedušníc, priedušiek a pľúc, kardiovaskulárne ochorenia a ochorenia dýchacej sústavy s detailným zameraním na chronické ochorenia dolných dýchacích ciest.

Epidemiologická štúdia je k dispozícii tu.