Stretnutie projektového tímu v Ostrave

Dňa 27.11.2018 sa v Ostrave uskutočnilo v poradí šieste stretnutie projektového tímu AIR TRITIA, na ktorom prezentovali projektoví partneri svoje dosiahnuté výsledky, vymenili si poznatky a skúsenosti a naplánovali práce do ďalšej periódy :)

Následne sa uskutočnilo aj stretnutie riadiaceho výboru s cieľom zhodnotiť a zosumarizovať projektové aktivity v rámci prvej polovice implementácie projektu AIR TRITIA.

asd