MĚŘENÍ DOPRAVNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ

28.5.2018

Žilinská univerzita měří množství znečištění ovzduší ze silniční dopravy v Žilině. Byla stanovena metodika měření a bylo zajištěno technické zázemí. V současné době probíhá měření, následně proběhne posouzení naměřených hodnot.

test