Dne 7. 7. 2020 se na Žilinské univerzitě v Žiline uskutečnilo setkání účastníků dvou projektů, končícího projektu AIR TRITIA a začínajícího projektu LIFE IP – Zlepšení kvality ovzduší (Zlepšení implementace programů na zlepšení kvality ovzduší na Slovensku posílením kapacit a kompetencí regionálních a místních orgánů a podporou opatření v oblasti kvality ovzduší).

Setkání se zúčastnili pracovníci Ministerstva životního prostředí Slovenské republiky, kteří jsou koordinátoři projektu LIVE IP. Cílem setkání bylo seznámit se s výsledky projektu AIR TRITIA a možností implementace vytvořených strategií řízení kvality ovzduší pro Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA a Žilinského samosprávného kraje.

1
2