Dňa 7.7.2020 sa na pôde Žilinskej univerzity v Žiline uskutočnilo stretnutie účastníkov dvoch projektov, končiaceho projektu AIR TRITIA a začínajúceho projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia).

Na stretnutí sa zúčastnili pracovníci Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorí sú koordinátormi projektu LIVE IP. Cieľom stretnutia bolo oboznámiť sa z výsledkami projektu AIR TRITIA a možnosťou implementácie spracovaných stratégií riadenia kvality ovzdušia pre Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA a Žilinského samosprávneho kraja.

1
2